Forside /  VP /  2001

Tekniske data Volvo Penta 2001, 2002 og 2003:

Motormodell:               2001         2002         2003      
Oljemengde    1,4 liter   2,75 liter   4,10 liter  
Mengde kjølevæske (ferdig utblandet:)   Saltvannskjøling   4,0 liter   5,5 liter  
Antall sinkanoder   1 stk   1 stk   1 stk  
               

 

Top